Misyon-Vizyon

Misyonumuz:

Globalleşen dünyada yaşanan değişimler ve gelişmeler paralelinde, inovasyon faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere, süreçlerimizin etkinliğini ve güncelliğini sağlayarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Vizyonumuz:

Sektörümüzdeki liderlik konumumuzu, inovasyon faaliyetlerimiz, teknolojik yatırımlarımız ve uygulamalarımız ile devamlı kılmak, ilk aşamada Avrupa’da her evde bir ekol ürününün bulunmasını sağlamak, markamızın ve ürünlerimizin dünya pazarlarında bilinirliğini, güvenilirliğini sürekli arttırmak.