Missiya – Vizyon

Bizning missiyamiz:

Globallashgan dunyodagi o’zgarishlar va rivojlanish ravnaqi bilan bir qatorda jarayonlarimiz, shu jumladan innovatsion faoliyatimizning samaradorligi va dolzarbligini ta’minlash orqali xodimlarimiz, mijozlarimiz, atrof-muhit va jamiyat oldidagi majburiyatlarimizni bajarishdan iborat.

Bizning vizyonimiz:

Innovatsion faoliyatimiz, texnologik investitsiyalarimiz va ilovalarimiz bilan o’z sohamizdagi yetakchi mavqeimizni saqlab qolish, birinchi bosqichda Evropaning har bir uyida Ekol mahsuloti bo’lishini ta’minlash, tovar va mahsulotlarimizning jahon bozorlarida ishonchliligini doimiy ravishda oshirish vizyonimizdir.